Kontakti


Vodstvo

Mojca Radakovič

Zakoniti zastopnik, družbenik

T: + 386 (0)7 33 77 634
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)31 304 634
E: mojca.radakovic@gpi.si

Robert Radakovič

Zakoniti zastopnik, družbenik

T: + 386 (0)7 33 77 632
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)31 579 684
E: robert.radakovic@gpi.si


Sprejemna pisarna, administracija

Jasna Hrovat

Poslovna sekretarka

T: + 386 (0)7 33 77 630
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)31 719 809
E: jasna.hrovat@gpi.si


Urbanistično načrtovanje, arhitektura

Ksenija Avsec

Odgovorna projektantka

T: + 386 (0)7 33 77 636
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)31 720 899
E: ksenija.avsec@gpi.si

Ana Železnik

Projektantka

T: + 386 (0)7 33 77 633
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)51 606 399
E: ana.zeleznik@gpi.si


Projektiranje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in vodooskrbe

Iztok Skrabl

Projektant

T: + 386 (0)7 33 77 633
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)51 606 399
E: iztok.skrabl@gpi.si

Renata Medle

Projektantka

T: + 386 (0)7 33 77 637
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)51 606 399
E: renata.medle@gpi.si

Simon Orač

Projektant

T: + 386 (0)7 33 77 635
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)51 606 399
E: simon.orac@gpi.si


Projektiranje na področju prometne infrastrukture

Janez Kos

Projektant

T: + 386 (0)7 33 77 636
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)31 720 899
E: jani.kos@gpi.si

Marjan Klobučar

Projektant

T: + 386 (0)7 33 77 638
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)31 720 899
E: marjan.klobucar@gpi.si

Jure Tatar

Projektant

T: + 386 (0)7 33 77 635
F: + 386 (0)7 33 77 631
GSM: + 386 (0)51 606 399
E: jure.tratar@gpi.si