Novice

Štetje prometa v križiščih

V letošnjem letu smo v podjetju GPI d.o.o. pričeli izvajati štetje prometa v križiščih ali na odsekih posameznih cest s pomočjo video zajema prometnih tokov, ki ima precej prednosti v primerjavi s klasičnim, 'ročnim' štetjem. Z video zajemom podatkov o prometnih tokovih pridobimo in pripravimo vse potrebne podatke o vseh kategorijah vozil in tudi podatke o nemotoriziranem prometu (kolesarji, pešci), kar je osnova za izdelavo nadaljnjih prometnih študij.

Obisk pevskega zbora Vrtca Pedenjped

V četrtek 20.12.2018 nas je v naših poslovnih prostorih obiskal otroški pevski zbor Vrtca Pedenjped v katerem pojeta tudi deklici naših dveh sodelavcev. Otroški pevski zbor nam je zapel nekaj prelepih pesmi med njimi tudi Sveto noč s katero so se v soboto predstavili tudi v Salzburgu. Nekaj utrinkov otroškega pevskega zbora si oglejte tukaj...

Srečno 2019

Službeni piknik

V petek 21.09.2018 smo se zaposleni skupaj s svojimi družinami zbrali in uživali v prekrasnem ambientu, dobri družbi, hrani in pijači. Več slik si lahko pogledate tukaj...

Umirjanje prometa v križišču z Zdolsko in Sremiško cesto v Krškem

EDUCENTER je v sodelovanju z Občino Krško ob Evropskem tednu mobilnosti predstavil naš izveden projekt dobre prakse urejanja varnega prometa v Krškem.

Cesta Žirovnica – Begunje

V četrtek, 19.07.2018, je bila opravljena predstavitev projekta ureditve regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica - Begunje od km 1.450 do km 2.176, v sejni sobi Občine Žirovnica.

Kolesarska steza skozi Brestanico

V ponedeljek, 16.07.2018, je bil opravljen ogled in prevzem izvedenih del izgradnje kolesarske steze med Termoelektrarno Brestanica in regionalno cesto skozi Brestanico.

MKK1 in MKK2

V sredo, 13.06.2018, je bil opravljen ogled in prevzem izvedenih del preureditve dveh montažnih križišč MKK1 in MKK2 na mostu v Krškem v fiksna.

Obvoznica Krško

Otvoritev izvedbe del obvoznice Krško po projektu PGD in PZI novogradnja obvoznice Žadovinek.

Poslovni tek trojk Bled 2018

V petek 25.05.2018 smo se vsi zaposleni skupaj s svojimi družinami udeležili Poslovnega teka trojk na Bledu. Poslovni tek trojk ima humanitarni značaj, saj v sodelovanju s pokrovitelji za vsak pretečen krog okoli jezera podari sredstva centru CUDV Matevža Langusa. Imeli smo dve mešani trojki, ki sta zastopali naše podjetje in s svojo udeležbo pripomogli k zbiranju sredstev za CUDV Matevža Langusa. Več slik si lahko pogledate tukaj...

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

Tudi v letu 2018 smo v podjetju GPI d.o.o. dne 10.05.2018 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša QS ZÜRICH AG pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Marijana Špiljara. S tem smo podaljšali veljavnost pridobljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, da podjetje GPI d.o.o. uspešno vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

AP Birčna vas

Na podlagi vabila MO Novo mesto in KS Birčna vas je bil v sredo 21.03.2018 v prostorih podružnične šole v Birčni vasi predstavljen projekt izgradnje obojestranskega avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R3-664/2501 Gaber - Uršna sela - Novo mesto od km 15+550 do km 15+700 v naselju Birčna vas.

OPPN MATENA

V sredo 07.03.2018 je bil na redni seji Občinskega sveta Občine Ig predstavljen Občinski podrobni prostorski načrt Matena.

Gospodarska cona v Trebnjem

V sredo 21.02.2018 je Občinski svet Občine Trebnje na svoji redni seji sprejel odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko cono v Trebnjem. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS.

SREČNO 2018

Otvoritev ceste skozi Gospodarsko cono Na Brezovici

V ponedeljek, 13. novembra 2017 je bil opravljen ogled in prevzem izvedenih del za izgradnjo ceste in ostale tangirane infrastrukture skozi Gospodarsko cono Na Brezovici.

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

Tudi v letu 2017 smo v podjetju GPI d.o.o. dne 07.06.2017 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša QS ZÜRICH AG pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Marijana Špiljara. S tem smo podaljšali veljavnost pridobljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, podjetje GPI d.o.o. uspešno vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

Tudi v letu 2016 smo v podjetju GPI d.o.o. dne 19.05.2016 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je tokrat izvedla certifikacijska hiša QS ZÜRICH AG pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Marijana Špiljara. S tem smo podaljšali veljavnost pridobljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, podjetje GPI d.o.o. uspešno vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

SREČNO 2016

Predstavitev projekta Kolesarske povezave v občini Brežice

V petek, 17.07.2015 je v prostorih občine Brežice potekala predstavitev osnutka izvedbenega načrta za kolesarske povezave v mestu Brežice. Osnutek izvedbenega načrta je bil predstavljen županu, zaposlenim na občini Brežice, predstavnikom KOP, policiji, Komisiji za promet na Občini in Krajevni skupnosti Brežice. Predstavljena je bila zakonodaja na tem področju, izkušnje iz tujine, pravilniki iz tujine in dobra praksa v tujini in pri nas. Predstavitev si lahko ogledate tukaj...

Certifikat bonitetne odličnosti AAA

V juliju 2015 nam je enako kot že v nekaj zadnjih letih podjetje Bisnode na podlagi najnovejših poslovni rezultatov podelilo Certifikat najvišje bonitetne odličnosti AAA. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. V GPI d.o.o. želimo, da bomo tudi v bodoče ostali zanesljiv in kredibilen poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/1

V četrtek 9. julija 2015 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 8. redni seji sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/1. Odlok je objavljen v naslednjem uradnem glasilu - Dolenjski uradni list, št. 8/15 z dne 10. 7. 2015. Predstavitev prostorskega akta si lahko ogledate tukaj...

Kontrolna presoja za certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

V podjetju GPI d.o.o. smo dne 25. marca 2015 uspešno opravili kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša TÜV SÜD Managment Service GmbH pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Zvoneta Livka. S tem smo podaljšali veljavnost pridobiljenega certifikata ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, je podjetje GPI d.o.o. uvedlo in da vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. V poročilu presoje je ocenjeno, da je presojani sistem vodenja zelo uspešen in da so podane osnove, ki zelo dobro omogočajo vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja. Vodstvo podjetja dokazuje izjemno usmerjenost do kupca. Prizadevanje za sledljivost dokumentov po posameznem projektu in dejansko stanje je vzorno.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Bučna vas – vzhod/1

V sredo 7. januarja 2015 je bila v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž) predstavitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/1. Predstavitev prostorskega akta si lahko ogledate tukaj...

SREČNO 2015

Javna predstavitev projekta kanalizacija naselja Klošter

V sredo, 10. 12. 2014 je bila v prostorih gasilskega doma v Gradacu predstavitev in javna obravnava zasnove projekta kanalizacije za izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod v naselju Klošter v občini Metlika. Zasnovo predstavljenega projekta si lahko ogledate tukaj...

Otvoritev podjetniško industrijske cone Mirna

V sredo, 1. oktobra 2014 je bila slavnostna otvoritev 1. faze Podjetniško industrijske cone Mirna, katere projektant je bil GPI d.o.o. Na otvoritvi je bil slavnostni govornik zunanji minister Karel Erjavec. Komunalno opremljena cona bo zagotavljala vso potrebno komunalno infrastrukturo, ki obsega elektriko, plin, vodovod, kanalizacijo, telekomunikacije, javno razsvetljavo in sodobne prometne površine za bodoče graditelje poslovnih objektov na 2,4 ha opremljenih zemljišč v 1. fazi opremljanja.

Certifikat bonitetne odličnosti AAA

V oktobru 2014 nam je enako kot že v nekaj zadnjih letih mednarodna bonitetna hiša Bisnode na podlagi najnovejših poslovni rezultatov podelilo Certifikat najvišje bonitetne odličnosti AAA. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. V GPI d.o.o. želimo, da bomo tudi v bodoče ostali zanesljiv in kredibilen poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Javna predstavitev idejne zasnove za obvoznico Šmihel

V sredo, 18.06.2014 je bila v prostorih Šolskega centra Novo mesto javna predstavitev strokovni in laični javnosti ter lastnikom tangiranih nepremičnin predstavljena idejna zasnova obvoznice Šmihel v variantah. V GPI d.o.o. smo v sklopu naše naloge za predstavitev pripravili tudi 3D vizualizacija vseh variantnih rešitev. Zasnovo predstavljenih projektnih rešitev si lahko pogledate tukaj...

Pridobitev certifikata zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008

V podjetju GPI d.o.o. smo dne 29.05.2014 uspešno opravili certifikacijsko presojo po standardu ISO 9001:2008. Presojo je izvedla certifikacijska hiša TÜV SÜD Managment Service GmbH pod vodstvom vodilnega presojevalca g. Zvoneta Livka. S tem smo pridobili certifikat ISO 9001:2008 s katerim se potrjuje, je podjetje GPI d.o.o. uvedlo in da vzdržuje sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

SREČNO 2014

Javna predstavitev projekta kanalizacije v Gorenjih Lakovnicah

V četrtek, 28. 11. 2013 je bila v prostorih gasilskega doma v Gorenjih Lakovnicah predstavitev in javna obravnava zasnove projekta kanalizacije izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod v naselju Jama, Gorenje in Dolenje Lakovnice. Zasnovo predstavljenega projekta si lahko ogledate tukaj...

Javna predstavitev projekta ureditve komunalne infrastrukture na Raki

V prostorih osnovne šole na Raki je 26. 9. 2013 potekala javna predstavitev in obravnava idejne zasnove projektne dokumentacije za Ureditev komunalne infrastrukture na Raki. Zasnovo predstavljenih projektnih rešitev si lahko pogledate tukaj...

Javna predstavitev projekta za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in rekonstrukcijo vodovoda v naselju Primostek

V prostorih gasilskega doma v Primostku je 09.07.2013 potekala javna predstavitev in obravnava idejne zasnove projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave ter rekonstrukcijo vodovoda v naselju Primostek. Zasnovo predstavljenih projektnih rešitev si lahko pogledate tukaj...

Otvoritev krožišča v Šmarjeti

V petek, 14.junija 2013 je potekala slavnostna otvoritev krožišča v Šmarjeti, za katerega smo skupaj z obvoznico izdelali projektno dokumentacijo.

Pričetek gradbenih del na projektu Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novega mesta

V oktobru 2012 je podjetje Begrad d.d. pričelo z deli na projektu Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novega mesta. Projekt je vključen v pilotni projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke. Najzahtevnejši del projekta je rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju Kandijske ceste z infrastrukturo v telesu ceste. V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema je potrebna obnova R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od km 13.374 do km 14.200 od mostu preko Težke vode do območja, ki se ureja z OPPN za rekonstrukcijo križišča Belokranjske ceste v Novem mestu na G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem. Zaradi navedenih del bosta potrebni popolna in delna zapora odseka državne ceste R2-419, in sicer popolna zapora v dveh fazah, delna zapora pa v štirih fazah. Popolna zapora državne ceste se izvede v prvem delu, od mostu preko Težke vode do križišča s Trdinovo ulico in Kandijskim mostom, zaradi prevelike zgoščenosti obstoječih in projektiranih vodov. Več o projektu si lahko pogledate tukaj...