Aktivni projekti

Obvoznica Mirna

Za naročnika Občino Mirna izdelujemo PGD in PZI projektno dokumentacijo za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje - Mokronog (Obvoznica Mirna).

VEČ

Obvoznica Brežice od K4 do K5

Za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI izdelujemo PGD in PZI projektno dokumentacijo za novogradnjo mostu čez Savo in etape vzhodne obvoznice Brežice od K4 do K5.

VEČ

Kolesarska povezava v Savinjski regiji

Za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI izdelujemo IDZ in IDP daljinske kolesarske povezave v Savinjski regiji.

VEČ

KS Veliki Podlog in KS Podbočje

Za naročnika Občino Krško izdelujemo projektno dokumentacijo PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture za KS Veliki Podlog in KS Podbočje

VEČ

Parkirišče ob železnici

Za naročnika Občino Krško izdelujemo projektno dokumentacijo IDZ in PZI ureditve parkirišč ob železnici v Krškem.

VEČ

Žirovnica - Begunje

Za naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI izdelujemo projektno dokumentacijo PGD in PZI ureditve regionalne ceste R3-638/1131 Žirovnica - Begunje.

VEČ

Ratež - Gumberk

Za naročnika MO Novo mesto izdelujemo projektno dokumentacijo IDZ za izgradnjo peš in kolesarskih površin ob lokalni cesti LC 295221 od Rateža do Gumberka.

VEČ

Grajska cesta

Za naročnika Občino Kostanjevica na Krki izdelujemo projektno dokumentacijo IDZ in PZI za rekonstrukcijo Grajske ceste s komunalno infrastrukturo.

VEČ

OPPN za obvoznico Šmihel

Za naročnika MO Novo mesto izdelujemo Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za obvoznico Šmihel.

VEČ

OPPN Novi trg

Za naročnika Trgograd d.o.o. izdelujemo Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Novi trg.

VEČ

OPPN Jakčeva

Za naročnika DACOMM d.o.o. izdelujemo Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za stanovanjsko poslovni objekt na Jakčevi ulici v Novem mestu.

VEČ

Raka

Izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za kanalizacijski sistem, čistilno napravo ter ostalo tangirane infrastrukture na območju Rake

VEČ

Izgradnja večnamenske poti ob G2-105/0255

Levičnikova cesta (Krka-Revoz) od km cca 0.220 do km 1.630

VEČ